LinuxWeb Online Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó | Regisztráció

Adatvédelem

A LinuxWeb Kft. a személyes adatok gyűjtésekor, feldolgozásakor és bármilyen formában történő kezelésekor mindenben megfelel a hatályos jogszabályok adatvédelmi rendelkezéseinek, különös, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseinek.

Az LinuxWeb Kft. személyes vagy üzleti adatokat csak az érintett előzetes, egyértelmű hozzájárulása esetén adhat át harmadik félnek vagy akkor, ha az adatok átadására törvény kötelezi, illetve a szolgáltatásnyújtáshoz közreműködő szolgáltatónak az adatok átadása szükséges.

Az LinuxWeb Kft. ügyfelei és felhasználói címét, valamint telefonszámát reklámüzenetek, levelek küldésére nem használja fel, hacsak nem a felhasználó vagy ügyfele előzetes kérésére küld vagy szolgáltat rekláminformációt ügyfelének vagy felhasználójának.

Az LinuxWeb Kft. óvja, védi ügyfelei és felhasználói személyes, üzleti, valamint bizalmas vagy titkos adatait; segítséget nyújt abban, hogy ügyfelei és felhasználói védjék és biztonságosan kezeljék adataikat.

Bárki kérheti személyes adatinak törlését, hacsak jogszabályi kötelezettség miatt azokat meg kell őriznünk.

Az LinuxWeb Kft. felhívja ügyfelei és felhasználói figyelmét, hogy domain regisztráció szolgáltatás igénybe vétele esetén, a domain végződéstől (.hu, .com, .eu) függően a megadott személyes adatok bizonyos köre a nyilvános WHOIS adatbázisban nyilvánosságra kerülnek.

Az adatvédelemmel kapcsolatos, irányadó törvények:

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény