E-mail küldése PHP programból, SMTP hitelesítéssel

A LinuxWeb Wiki wikiből


Miért szükséges SMTP szerveren keresztül, hitelesítéssel küldeni a levelet?

PHP mail() függvény nem működik. (mivel nincs lokális SMTP szerver).
A PHP mail() függvényt használata nem nyújt kellő biztonságot a levélhamisítások, támadások ellen, ezért bevezettük az SMTP szerver kötelező használatát.

Mit jelent az SMTP hitelesítés?

Az SMTP szerver csak akkor küldi tovább levelünket, ha érvényes e-mail címmel és jelszóval rendelkezünk. Ezzel a módszerrel az SMTP szerveren ellenőrizhető a feladó címe, a kiküldött e-mailek száma, stb.

Szükséges-e saját SMTP eljárásokat írni PHP-ban?

Nem. Az Interneten sok-sok ingyenesen letölthető PHP kód található.
Ezek közül a PHPMailer-t javasoljuk: https://github.com/Synchro/PHPMailer

PHP példaprogram

 
<?php

require("class.phpmailer.php");

$mail = new PHPMailer();

/**** SMTP szerver használata ****/
$mail->IsSMTP();									

/**** SMTP szerver domain neve vagy IP címe ****/
$mail->Host = "mail2.linuxweb.hu"; 

/**** Hitelesítés bekapcsolása, KÖTELEZŐ (SMTP authentication) ****/
$mail->SMTPAuth = true;										

/**** E-mail cím ****/
$mail->Username = "gipsz.jakab@linuxweb.hu";				

/**** Jelszó ****/
$mail->Password = "titok";

/**** Feladó e-mail címe ****/
/**** FONTOS!!! ÉRVÉNYES, SZERVEREN LÉTEZŐ E-MAIL LEGYEN! ****/
/**** FELADÓ HAMISÍTÁSA NEM LEHETSÉGES ****/
$mail->From = "gipsz.jakab@linuxweb.hu";						

/**** Feladó neve ****/
$mail->FromName = "Gipsz Jakab";						

/**** Címzett e-mail címe, neve ****/
$mail->AddAddress("idemenjen@cegnev.hu", "Vezér Imre");		
//$mail->AddAddress("cim@cegnev.hu"); 
// címzett e-mail címe, név nem kötelező

//$mail->AddReplyTo("webmaster@linuxweb.hu", "Webmaster");

$mail->WordWrap = 50;	// sortörés 50 karakter
$mail->IsHTML(true);	// HTML formátum beállítása

$mail->Subject = "Teszt levél";							
$mail->Body    = "Teszt e-mail küldése SMTP hitelesítéssel!";

if(!$mail->Send())
{
	   echo "Nem sikerült az e-mail küldése. <p>";
	   echo "Hiba: " . $mail->ErrorInfo;
	   exit;
}
else echo "Levél sikeresen elküldve.";
?>